Vodovodné batérie

Dôverujte BLANCO batériám

Stavte pri používaní pitnej vody na istotu

Vyhnúť sa zdravotným rizikámScreen Shot 2013-04-24 at 9.41.15 AM
Neprekontrolované batérie môžu hraničnú hodnotu zdraviu škodlivých látok značne prekročiť. BLANCO batérie sú rozsiahle prekontrolované a certifikované. Týmto ponúkajú maximálnu istotu vo veci zdravia a hygieny.

Čistejšou vodou prispievame k Vášmu zdraviu.

Firma BLANCO preukazuje vo viacerých aspektoch vysokú zodpovednosť voči človeku a prírode. V BLANCO batériách sa nielenže používa schválený a kvalitný materiál v častiach kde preteká voda napriek tomu sú stále monitorované dobrovoľnými skúškami.

To znamená pre Vás nasledovné:
• denne dobrý pocit z pohľadu hygieny a ochrany zdravia pre celú rodinu
• potvrdená bezpečnosť pri kúpe batérie
• dlhá životnosť výrobkov s vysokou kvalitou

BLANCO batérie: List a pečať pre bezpečnosť a hygienu.

BLANCO si necháva svoje batérie podľa požiadaviek nemeckej vodáren- skej spoločnosti na techniku a hygienu dobrovoľnej prekontrolovať a certifikovať cez DVGW CERT GmbH (miesto certifikácie pre nemeckú asociáciu plynární a vodární e.V.).

S certifikátom ponúkajú BLANCO batérie najvyššiu kvalitu, ktorá je momentálne dostupná na trhu.

S dobrovoľným certifikátom DVGW dokumentuje firma BLANCO dodržanie požiadaviek pre ochranu pitnej vody.

Na začiatku certifikácie séria batérii prejde početnými jednotlivými skúškami vzhľadom na techniku a hygienu od rozdielnych, nezávislých inštitútov.

Nasledovné kritéria sú podstatné:
• premyslene použité materiály (všetky materiály ktoré prídu do styku s vodou sú prekontrolované na zdraviu neškodné látky a vlastnosti hygieny)
• dlhá životnosť pri dlhodobom používaní
• prietok vody
intenzita hluku vody