BLANCOTOP EE 3 x 4

2 v 1: Voda a pitná voda priamo z batérie
pitná voda priamo z batérie

vysoký odtok vody s dvojitou funkciou – nie je nutné mať ďalší otvor

jednoduchá obsluha so separátnou pákou pre zásobovanie pitnej vody

separátna výpusť pre pitnú vodu – žiadne zmiešanie s vodou z vodovodného potrubia

veľký prúd pre rýchle tečúcu a nešpliechajúcu pitnú vodu